13/08/2010

G6PD - GRAN MURDER [2007]
Estilo:
Melodic Death Metal / Metalcore

País:
Tracklist:
01. äÁèÇèÒä¡Åá¤èä˹
02. ÊØ´·éÒÂà¸Í¡çä»
03. War Begin
04. II ä´éá¤èÁͧ
05. III àÇÅÒÊØ´·éÒÂ
06. The murderer and I
07. à¡çºàÍÒäÇé
08. ÊÙ ÊÅÒÂ
09. ©Ñ¹µèÒ§ÍÍ¡ä»
10. Till we’re satisfied
11. Disaster gets born
12. Geisha
13. Echo

Download:
4Shared

Top Menu

Slider(Do Not Edit Here!)

Tecnologia do Blogger.

BANDAS | BANDS

SEGUIDORES | FOLLOWERS

Search (Don't Edit)

Main Menu (Do Not Edit Here!)

Arquivo | Archive

GÊNEROS / GENRES

¹Nu Metal ¹Metalcore ¹Alternative Metal ¹Alternative Rock ¹Hardcore ¹Deathcore ¹Melodic Death Metal ¹Rapcore ¹Industrial ¹Death Metal ¹Groove Metal ¹Post-Grunge ¹Post-Hardcore ¹Thrash Metal ¹Christian Metal ¹Rap Metal ¹Black Metal ¹Crossover ¹Hard Rock ¹Progressive Metal ¹Christian Rock ¹Modern Metal ¹Eletronic ¹Experimental ¹Gothic Metal ¹New Metal ¹Technical Death Metal ¹Frenchcore ¹Grindcore ¹Progressive Metalcore ¹Brutal Death Metal ¹Mathcore ¹Modern Rock ¹Industrial Metal ¹Post-Rock ¹Math Metal ¹Ragga Metal ¹Melodic Metalcore ¹Instrumental ¹Heavy Metal ¹Speed Metal ¹Technical Deathcore ¹Ambient ¹Progressive Rock ¹Horror Punk ¹Progressive Deathcore ¹Electronic ¹Female Vocal ¹Doom Metal ¹Depressive Rock ¹Djent ¹Power Metal ¹Technical Thrash Metal ¹Post-Metal ¹Progressive ¹Symphonic Black Metal ¹Depressive Black Metal ¹Horror Metal ¹Melodic Hardcore ¹Atmospheric ¹Dubstep ¹Hardcore Punk ¹Melodic Thrash Metal ¹Symphony ¹Christian Metalcore ¹DSBM ¹Extreme Metal ¹Grunge ¹Industrial Rock ¹Metal ¹Punk Rock ¹Sludge Metal ¹Southern Metal ¹Symphonic Metal ¹Acoustic ¹Clowncore ¹Hip Hop ¹Math-Rock ¹Shoegaze ¹Symphonic Death Metal ¹Atmospheric Rock ¹Folk Metal ¹Funk Rock ¹Horrorcore ¹Modern Death Metal ¹Pagan Metal ¹Pop Punk ¹Post-Black Metal ¹Post-Punk ¹Rap Rock ¹Rock 'N Roll ¹Suicidal Black Metal ¹Viking Metal ¹2 Step ¹Atmospheric Metal ¹Beatdown Hardcore ¹Bossa Nova ¹Chaotic Hardcore ¹Comedy Rock ¹Country ¹Dance Metal ¹Indie Rock ¹Post-Thrash Metal ¹Progressive Black Metal ¹Raggaecore ¹Southern Rock ¹Stoner Metal ¹Thrashcore ¹Trance Metal

Twitter (Don't Edit)

Photobucket

TWITTER

NEWMETALDISCS.COM EM BREVE
We'll be back soon